Download mijn E-book Talentnavigator

Privacy verklaring Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens Europese en Nederlandse wetgeving. DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING Uw persoonsgegevens worden verwerkt zodat wij met u contact kunnen opnemen. U kunt ons altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens door ons te laten verwerken. De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, en telefoonnummer. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Voor marketingdoeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. CONTACT EN NIEUWSBRIEF Als u een contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording. GEBRUIK VAN COOKIES Wij maken géén gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET Na schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. OPSLAG  EN VERWIJDERING Uw persoonsgegevens worden in een adequaat beschermde omgeving in Nederland opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is of zolang als bij wet verplicht is. STATISTIEKEN Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt, is alleen voor ons toegankelijk. LINKS Deze site bevat links naar andere websites. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. VRAGEN Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@talentbewust.nl.

Copyright © Talentbewust.nl

Scroll naar top